v1.1.0

 • Beter camera positie screenshots
 • “bev” in CSV aangepast naar “-1”
 • Opvangen en loggen van errors
 • Nieuw model voor kledinglift
 • Nieuw modultetype toegevoegd
 • “Premium handvaten” toegevoegd
 • Inladen van kast van beginscherm
 • Herstructureren beginscherm
 • Bugfix: fout model kledingbar
 • Bugfix: sku “none” werd niet doorgestuurd
 • Bugfix: inladen paslattype
 • Bugfix: inladen en opslaan aantal leggers
 • Bugfix: foute texture repeats en schaling
 • Bugfix: dikte leggers niet correct doorgegeven
 • Bugfix: positie kast bij inladen L- en U-kasten
 • Bugfix: doorgeven”ilmblumveeradzw”
 • Bugfix: paslatten geen schaduw

v0.9.13

 • WebSockets – syncing prijzen nu altijd correct met cliënt
 • WebSockets – optimalisaties
 • WebSockets – refactoring modules om te werken met meerdere kasten
 • WebSockets – uitwerken verplaatsen modules
 • WebSockets – uitwerken deuren aan- en uitschakelen
 • Offerte toont niet meer toppaneel wanneer dit niet van toepassing is
 • Aanpassen naam “Partners” naar “B2B”
 • Valideren BTW-nummer bij registratie B2B-account
 • Minimum diepte naar 250mm
 • Kledingbar bovenaan P-type module heeft nu ook een legger
 • Extra prijs info tonen bij partners
 • Uitzoomen modelviewer
 • “Inclusief BTW” staat nu overal bij de prijzen
 • Bugfix: link naar handleiding
 • Bugifx: enkele fixes CSV waarden
 • Bugfix: “isShaderMaterial” bij GLTF exporter
 • Bugfix: inladen topblad na klikken op schuine kast

v0.9.12

 • Refactoring van opbouw modules, heeft nu ondersteuning van modules met een fixed breedte (dit is ter voorbereiding van de L- en U-kasten)
 • Verbeteren schematische voorstelling L- en U-kasten
 • Wijzigen van minimumdiepte bij sommige modules
 • Extra producten toegevoegd bij push-to-open greep
 • Plintbreedte is correct bij L- en U-kasten
 • Ingegeven kastbreedte bevat nu de L- en U-kasten
 • Toevoegen CSV waarden L- en U-kasten
 • Animatie wanneer je op modules klinkt in de modulestap
 • Opsplitsen L- en U-kasten in meerdere CSV’s
 • Mogelijke deurrotatie is nu correct bij L- en U-kasten
 • Samenvoegen product array van L- en U-kasten bij middenste kast om op te sturen naar ORDAS
 • Bugfix: rotatie grepen bij lage kasten soms fout
 • Bugfix: klinkt toont bij vast paneel L- en U-kasten
 • Bugfix: grepen inladen uit JSON liep soms mis
 • Bugfix: prijsberekening met korting was fout bij het opslaan in het winkelmandje
 • Bugfix: afrondingsfouten bij bepaalde afmetingen in de UI
 • Bugfix: verdwijnende modules op sommige breedtes door afrondingsfout

v0.9.11

 • Refactoring van opbouw modules, heeft nu ondersteuning van modules met een fixed breedte (dit is ter voorbereiding van de L- en U-kasten)
 • Meer fixes bij het berekenen van schuine kasten
 • Refactoring opbouw materialen (veel minder code)
 • Iframe in PWA ondersteunt nu cookies/PHP sessie
 • Bugfix: website crashte bij het invullen van niet cijferwaarden bij de schuine afmetingen
 • Bugfix: diagonale modules hadden niet altijd de correcte deurrichting

v0.9.10

 • Product ‘ilmbit’ toegevoegd per bestelling
 • Titels materialen leesbaarder en begrijpbaarder gemaakt bij de materialen
 • Categorieën toegevoegd bij de corpusmaterialen
 • Schuine paslatten naar achter verschoven
 • Meer annotaties bij afmetingen schuine kasten
 • ORDAS ordernummer is nu niet meer zo lang
 • Opbouw schuine kasten en paslatten herwerkt om meer in lijn de zijn met de realiteit
 • Namen grepen versimpeld
 • Downloadknop toegevoegd bij de renders
 • Kasten zijn nu in te laden vanuit het winkelmandje om ze te bewerken
 • Bugfix: annotaties afmetingen werden soms getoond in de screenshots
 • Bugfix: aantal producten per greep
 • Bugfix: foutieve mogelijkheid om een niet ingebouwde kast te kiezen bij een schuine kast bovenaan
 • Bugfix: inladen model uit URL paramter werkte niet correct

v0.9.9

 • Optie verwijderen offertes en configuraties van account
 • Inladen van kast uit een reeds geplaatste bestelling
 • Hoeken van een schuine kast worden nu enkel gecontroleerd bij het doorgaan naar de volgende step
 • Berekeningen handelingen zijn nu correct (ilmzagen, ilmcnc, ilminpakken)
 • Labels een klein beetje leesbaarder gemaakt
 • Bugfix: bij een bestelling met meerder kasten werden de afbeeldingen overschreven

v0.9.8

 • Modules selecteren werkt correct op touchscreen toestellen
 • Herwerken opbouw schabben bij kledingbaars en lades
 • Module toegevoegd met 2 kledingbaars
 • Paslatten hebben correcte breedte bij schuine kasten
 • WebSockets: beslagkleur correct doorsturen
 • WebSockets: annotaties afmetingen correct tonen
 • WebSockets: afmetingen schuine kasten tonen in UI
 • WebSockets: herwerken animatie deuren, zodat minder data gestuurd word en er minder happeringen zijn
 • Doorsturen en opbouwen offerte PDF en opslaan in back-end

v0.9.7

 • Hoeveelheden doorgestuurde SKUs aangepast
 • Volgorde aangepast doorgestuurde SKUs
 • WebSocket updates
 • Verscheidene bugfixes

v0.9.5

 • Optimalisatie van paneelberekening
 • Kasten onder 650mm breedte zullen altijd één enkele module zijn
 • Camera wordt gecentreerd na het wijzigen van de kastgrootte
 • Nieuwe CSV parameter om de deurrichting te bepalen
 • Materialen ophalen uit WordPress back-end
 • Handvaten ophalen uit WordPress back-end
 • Post ID’s gebruiken voor intern gebruik en opslag van materialen en handvaten (i.p.v. slugs)
 • Overslaan stap paslatten bij vrijstaande kast
 • Verscheidene bugfixes

v0.9.0

 • In plaats van een type ingebouwde kast te kiezen, kan je nu de zijden apart kiezen
 • Openingsscherm keuze kast herwerkt
 • Inladen configuraties uit JSON werkt nu correct
 • Berekeningen toegevoegd voor CSV waarden bij alle types schuine kasten
 • Versturen mails naar klant en site admin bij opslaan configuratie
 • Styling mails bestellingen en configuraties afgewerkt
 • Highlighten paslatten wanneer ze aan- of uitgevinkt worden
 • Verbergen optie “dubbele” of  “enkele” module bij schuine modules (deze zijn altijd enkel)
 • Optie toegevoegd om actieprijs toe te voegen
 • Bugfix: opbouw schuine achterwand gebruikte foute waarden

v0.8.3

 • Leveringsopties voor paslatten toegevoegd
 • Link naar pagina met meetinstructies bij stap afmetingen
 • Producten worden automatisch opgehaald uit ERP systeem
 • Aantal wijzigingen aan opbouw CSV
 • Modal wordt getoond bij een kast met lege modules om te waarschuwen dat deze geen rijboringen heeft
 • Kledingbar heeft een realistischer model en is correct gepositioneerd onder de legger
 • “Vorige” stap knop keert nu terug naar kasttype selectie wanneer je op de eerste stap bent
 • Link bij materialen op naar “stalen aanvragen” pagina te gaan
 • Logo toegevoegd om terug te keren naar hoofdmenu
 • Verscheidene CSS aanpassingen
 • Bugfix: verkeerde opties voor ingebouwde kasten bij selectie schuine kasten
 • Bugfix: afmetingsannotaties toonden in AR weergave
 • Bugfix: kast wordt correct weergeven wanneer de rechtse bovenbreedte een te groot getal is

v0.8.2

 • Meer materialen toegevoegd
 • Opsplitsen UI decors & grepen in verschillende stappen
 • Metadata producten (SKU’s en aantallen) worden weggeschreven in back-end
 • Correcte decors voor zijpanelen en bodempaneel
 • Optie om geen greep te nemen toegevoegd
 • Push-to-open greep heeft een icoontje
 • Materiaallijst uitgeklapt
 • Bugfix: prijsberekening deuren gebruikt nu het correcte decor
 • Bugfix: foute herkenning schuine module die zorgde voor foute prijsberekening

v0.8.1

 • Verbeteren foutmelding schuine kast
 • Verwijderen legplank schuine kast
 • Optie bovenblad verwijdert bij ingebouwde kast
 • “nonce” variabele toegevoegd voor betere AJAX beveiliging
 • Berekening aantal leggers correct bij kledingbar en broekhanger
 • Kasttypekeuzes herwerkt
 • Deels herwerkt: opbouw van CSV
 • Bestandsgrootte screenshot bestelling kleiner
 • Bugfix: overlappende schuine zijden
 • Bugfix: schuiven te ver open

v0.8.0

 • Categorieën toegevoegd bij de materialen
 • Top paneel wordt nu automatisch toegevoegd bij een hoogte onder de 2000mm
 • Waarschuwing wordt getoond wanneer je geen top paneel aanduid onder 2000mm hoogte
 • AO maps van schuiven iets subtieler gemaakt
 • Optie om aantal schappen te kiezen toont nu enkel als er schappen aanwezig zijn in de module
 • Bugfix: afstandspijlen werden niet getoond bij schuine kasten
 • Bugfix: top paneel werd niet meegerekend in prijsberekening
 • Bugfix: correcte stukprijsberekening per paneel
 • Bugfix: witte laminaatkleur werd niet geladen
 • Bugfix: raycaster coördinaten waren omgekeerd, opgelost zodat je nu correct op de modules kan klikken

v0.7.9

 • Wegklikken van module nu mogelijk om alle modules te deselecteren
 • Hoek van diagonale kast kan nooit scherper zijn dan 45°
 • Zwevende handvaten bij schuine kasten verwijderd
 • Verbeteringen berekeningen schuin achterpaneel
 • Verscheidene CSS fixes

v0.7.8

 • Afmetingen worden nu getoond met pijltjes
 • Alle afmetingen tonen nu ook bij diagonale kasten
 • Wanneer je op een inputveld van een afmeting klikt, zal de bijhorende afstand worden aangetoond
 • Er voor gezorgd dat er altijd maar één kantgreep wordt getoond bij dubbele modules
 • Kantgrepen worden nu correct bovenaan de deur geplaatst bij een lage kast
 • Je kan ne de hoeveelheid schappen kiezen
 • Schappen worden nu altijd 20cm van de rand getoond
 • “Push-to-open” gewijzigd naar “Springslot” en samengenomen in één button
 • Module type L (schabben met kledingbaar) beschikbaar gemaakt voor modules onder 500mm
 • Paslatten 5mm naar achter geplaatst bij schuine modules
 • Recht stuk bij schuine achterwand moet nu minstens 105mm zijn
 • Bovenblad wordt correct vertoond over de deuren
 • Verbeteringen aan de berekening van de schuine panelen
 • Bugfix: raar hoekje aan deuren bij schuine kasten verwijderd
 • Bugfix: schuine kasten toonde de verkeerde opties bij de afmetingen
 • Verscheidene andere bugfixes

v0.7.7

 • Opbouw kastplint aangepast
 • Grootte lades volgens correcte formules
 • Optie zwart beslag toegevoegd
 • Screenshot bij opslaan bestelling komt nu altijd goed in beeld
 • Alle correcte materialen toegevoegd
 • Prijsberekening volledig uitgewerkt a.d.h.v. waarden uit ERP systeem
 • Paneelgroottes ophalen uit ERP systeem
 • Prijs handelingen ophalen uit ERP systeem
 • Opbouw CSV aangepast, toevoegen knikpositie links én rechts
 • 2 nieuwe modules bij lage kasten met meer schabben
 • Verscheidene bugfixes

v0.7.6

 • QR code genereren voor AR view
 • GLTF exporteren en opslaan in back-end
 • Inladen JSON uit URL
 • Verscheidene bugfixes